Urine incontinentie

Urine-incontinentie is het ongewild verliezen van urine of het niet kunnen ophouden van urine. Er zijn verschillen vormen van incontinentie, de belangrijkste zijn: inspanningsincontinentie en aandrangincontinentie.

Inspanningsincontinentie wordt ook wel stressincontinentie genoemd. Door verslapping van de bekkenbodemspieren kan ongewild urineverlies optreden bij inspanning zoals hoesten, niezen, tillen of sporten.

Aandrangincontinente wordt ook wel urge-incontinentie genoemd. Bij aandrangincontinentie kan men bij aandrang tot plassen de urine moeilijk of niet ophouden. Hierbij voelt men vaker aandrang tot plassen door verhoogde prikkelbaarheid van de blaas. Door vaker naar het toilet te gaan, went de blaas aan steeds minder vulling.

“Uitleg en het leren aan- en ontspannen van de bekken bodemspieren vormen de belangrijkste onderdelen van de behandeling.”

Behandeling van urine-incontinentie.

Uw krijgt uitleg over de werking van de blaas en de bekkenbodem. U leert de bekkenbodemspieren bewust te voelen, door deze aan te spannen of juist te ontspannen. U krijgt adviezen over een gunstige toilethouding, de juiste plastechniek en het beheersen van de plasreflex en het afleren van de gewoonteplas. Hiermee kunt u adequaat reageren op uw klacht, zodat deze vermindert of zelfs verdwijnt. De oefeningen sluiten zoveel mogelijk aan op uw persoonlijke situatie.